آموزش نحوه اسکن با اسکنر شاینینگ DS-MIX

آموزش نحوه اسکن با اسکنر شاینینگ DS-MIX

آموزش نحوه اسکن با اسکنر شاینینگ DS-MIX
قابلیت اسکن هوشمند (Intelligent Scan feature)
انتقال آرتیکلاتور (Articulator Transfer)
اسکن کاستوم اباتمنت (Custom Abutment Scan)
قابلیت پیش طراحی (Pre Design)
استراتژی اسکن دیتا (Scan Data Strategy)
اسکن All in one

دانلود فایل

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید